Hrvatski

Resort koji brine o okolišu

Terme Sveti Martin prije nekoliko godina usmjerile su svoj pogled prema novoj viziji poslovanja. "Prvi Healthness resort u Europi" nije okrenut samo prema gostima i zaposlenicima, već i prema okolišu u kojem tvrtka posluje. Projekt "Zelene Terme" sastoji se od više različitih segmenata implementacije raznih certifikata i standarda kako bi osigurali "zeleno" poslovanje kompanije.

Obzirom na velik utjecaj hotelske industrije na okoliš, naš strateški cilj je da to svedemo na minimum. Redovitom edukacijom osoblja, pa i gostiju, pokušavamo svima otvoriti vidike koliko je važno očuvanje okoliša. Provodimo projekte energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova iz stacionarnih uređaja za loženje. Imamo pet pročistača otpadnih voda koji su razmješteni po cijelom resortu. Sav otpad se prije predaje sakupljaču selektira i tada se predaje prema vrsti otpada, s čime smo uvelike smanjili količine miješanog komunalnog otpada koji je neselektivni i ne može se reciklirati. Uveli smo korekciju pH vrijednosti vode u bazenima pomoću ugljičnog dioksida, čime smo izbacili iz tehnološkog procesa jednu opasnu kemikaliju (sumpornu kiselinu).

U Republici Hrvatskoj provode se i na državnoj razini ograničenja emisija stakleničkih plinova i projekti u vezi s obnovljivim izvorima energije. Također se razvija i integrirani sustav gospodarenja otpadom.

Terme Sveti Martin trenutno zapošljavaju oko 170 stalno zaposlenih radnika koji gotovo svi dolaze sa područja Međimurske županije. Ujedno, Terme Sveti Martin su najveće turističko poduzeće koje u županiji koje zapošljava najviše radnika.

Njima je na raspolaganju najmodernija infrastruktura za rad, a nudi im se i mogućnost cjeloživotnog obrazovanja kroz razne treninge i edukacije koje provodimo u Hrvatskoj ali i inozemstvu.

Sustav zelenog poslovanja primjenjuje se u svim odjelima Terma Sveti Martin: recepcija, hip, domaćinstvo, sport, tehnička služba, wellness, marketing i prodaja, HR, a u provedbu su uključeni svi zaposlenici.

Ciljevi

  • Zapošljavati i educirati lokalno stanovništvo
  • Kontinuirano unapređivati energetsku učinkovitost tvrtke
  • Koristiti samo prirodna sredstva u održavanju zelenih površina
  • Kontinuirano smanjivati količine neselektivnog otpada
  • Koristiti čim više materijala koji se mogu reciklirati
  • Maksimizirati korištenje lokalno uzgojenih namirnica u pripremi hrane
  • Povećati suradnju s lokalnim dobavljačima hrane i pića
  • Biti maksimalno involviran u razvoj lokalne zajednice kao turističke destinacije
  • Maksimalno uključivati lokalnu zajednicu u razvoj Resorta
  • Educirati osoblje i goste

Rezultati

EU Ecolabel

Hotel Terme Sveti Martin PRVI je hotel u Hrvatskoj koji se može pohvaliti certifikatom EU Ecolabel. Osnovana 1992. godine EU Ecolabel je oznaka izvrsnosti u zaštiti okoliša koja se dodjeljuje tvrtkama koje udovoljavaju visokim ekološkim standardima. Hotel Terme Sveti Martin, prvi je hotel ovog tipa u Hrvatskoj koji je dobio oznaku EU Ecolabel na temelju svojih napora za smanjenje utjecaja na okoliš, u čemu je pomogla i tvrtka CROTEH.  Kako bi se dobila ova oznaka, hotel je morao zadovoljiti niz standarda i kriterija koji su ključni za očuvanje okoliša i zeleno poslovanje, a sam projekt provodio se tijekom 2 godine. Kao hotel koji je već prije nekoliko godina usmjerio svoj pogled prema novoj viziji poslovanja i stekao razne certifikate kao i usvojio određene standarde kako bi svoje poslovanje pretvorio u „zeleno“, dobivanje oznake EU Ecolabel priznanje je koje stavlja Terme Sveti Martin ponovo među pokretače i inovatore u turizmu.

ISO 50001:2011

Toplice Sveti Martin d.o.o. su dobile certifikat ISO 50001:2011. Norma ISO 50001 daje organizacijama u javnom i privatnom sektoru strategije upravljanja za povećanje energetske djelotvornosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetskih performancija. Ona pomaže organizacijama u boljoj uporabi njihovih postojećih proizvodnih procesa i drugih sredstava rada koja troše energiju, promiče najbolje prakse i dobro ponašanje u upravljanju energijom, pomaže u vrednovanju i davanju prednosti primjeni novih energetski učinkovitih tehnologija, osigurava okvir za promicanje energetske djelotvornosti u cijelome nabavnom lancu, olakšava poboljšavanja u upravljanju energijom u projektima smanjenja emisija stakleničkih plinova itd.

"ZelEn"

Toplice Sveti Martin d.o.o. prve su Terme u Hrvatskoj koje su uvele oznaku "ZelEn" u suradnji s HEP-om. Radi se o električnoj energiji dobivenoj iz obnovljivih izvora, točnije iz 26 certificiranih HEP-ovih hidroelektrana. Oznaka ZelEn garantira kako struja koju koristimo dolazi iz obnovljivih izvora energije čime dajemo svoj doprinos smanjenju emisije CO2 i očuvanju okoliša.

Sustainable Hotel

Terme Sveti Martin uvele su certifikat "Sustainable Hotel Certificateby UPUHH": Ovaj certifikat se dodjeljuje u tri kategorije: Basic, Advanced u kojoj se nalazi i Hotel Terme Sveti Martin, te Superior. Prije početka realizacije projekta, s kojim je UPUHH krenuo u srpnju 2013., u udruzi su detaljno proučeni postojeći zeleni certifikati, kao što su Prijatelj prirode, Travelife, BlaueAngel i sl., a potom su definirani zeleni kriteriji za hotele. Kriteriji su, tome će se sigurno složiti sudionici projekta, vrlo precizno razrađeni za ukupno devet skupina, i to:  za upravljanje održivošću, nabavu, prodaju, marketing i PR, okoliš, energetsku učinkovitost, ljudske potencijale i tehničku službu, a projekt je realiziran u nekoliko faza.

Ponosni smo vlasnici i Certifikata sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i informacijskom sigurnosti

Certifikati Terme Sveti Martin

UNICERT ISO 27001

Certifikatom ISO 27001 organizacija potvrđuje svoju brigu za upravljanjem i zaštitom vrijednih informacija. ISO 27001 je jedini međunarodni standard nad kojim se može vršiti nadzor i koji definira zahtjeve za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Standard je osmišljen kako bi osigurao odabir odgovarajućih sigurnosnih kontrola. To pomaže organizaciji da zaštiti informacijsku imovinu i daje povjerenje svim zainteresiranim stranama, posebice korisnicima. 

Halal certifikat

Halal certifikat jamči da proizvodi i usluge namijenjene muslimanskoj populaciji udovoljavaju zahtjevima Islamskog zakona. Uglavnom se primjenjuje na mesne proizvode i druge prehrambene proizvode kao što su mlijeko, konzervirana hrana i aditivi. Konkretno, za mesne proizvode Halal certifikat potvrđuje da je meso životinja obrađeno posebnom tehnikom i da nije bilo u kontaktu s mesom drugih životinjama, posebice sa svinjetinom.

Vaše mišljenje nam je važno!

Poklon bonovi
Terme Sveti Martin
Otvori kartu