Hrvatski

Kartica

Toplice Sveti Martin d.o.o.

  • Sjedište tvrtke: Izvorska 3, Toplice Sveti Martin, 40313 Sveti Martin Na Muri
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 070027109 
  • Nadzorni odbor: Oswald Czipin, predsjednik nadzornog odbora, Beata Adrianna Glinska, član nadzornog odbora, Ivica Kutnjak član nadzornog odbora
  • Osobe ovlaštene za zastupanje: Wolfgang Mayer, predsjednik uprave, Igor Nekić generalni direktor

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa

Erste&Steiermärkische Bank d.d,
Jadranski trg 3A,
51000 Rijeka,
Hrvatska

IBAN: HR 5924020061100096918
OIB: 37324171729 

Poklon bonovi
Terme Sveti Martin
Otvori kartu