Hrvatski

Nagradna igra: Međimurje daje više

Želim više zdravog odmoga. Aktivnog odmora. Zabavnog odmora. Za svakih 250 potrošenih kuna Međimurje daje više!

Na temelju odredbi članka 69. Stavak 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 Toplice Sveti Martin d.o.o., Izvorska 3, 40 313 Sveti Martin na Muri, OIB  37324171729, zastupanu po direktoru Igoru Nekiću (u daljnjem tekstu Priređivač i/ili Toplice Sveti Martin donosi u Svetom Martinu na Muri dana 10.06.2020.

PRAVILA NAGRADNE IGRE „MEĐIMURJE DAJE VIŠE“

 • ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE: Toplice Sveti Martin d.o.o, Izvorska 3, 40 313 Sveti Martin na Muri , OIB 37324171729
 
 • SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE: Promocija turističke ponude Međimurja

 • TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE: od 1.7. do 15.9.2020., na području Međimurske županije

FOND NAGRADA NAGRADNE IGRE

1. nagrada:  1x  Tjedan dana odmora u Međimurju  za 2 osobe

 • 6 noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi (2 noći Terme Sv. Martin, 2 noći pansion Mamica Pušćine,  2 noći pansion golf D. Vidovec
 • 7 dana korištenja e-bike,
 • ulaznice za:  etno zbirku Mlin na Muri, muzej Croatia Insulana Prelog,  muzej Međimurja Čakovec, rodnu kuću i Centar za posjetitelje R. Steiner D. Kraljevec,  crkva sv. Jeronima Štrigova, zbirku Štrekari Dunjkovec,
 • degustacija vina u izletištu Hažić, Jurovačk
 • 7 cjelodnevnih  ulaznica za kupanje na bazenima LifeClass Termi Sv. Martin

Ukupna vrijednost nagrade iznosi:  3.612,00 kn

2. nagrada:   2 x  Vikend  odmor u Međimurju za 2 osobe 

 • 2 noćenja  doručkom u apartmanu Makovec,
 • 3 ulaznice za bazene LifeClass Terma Sveti Martin
 • ulaznice za: etno zbirku Mlin na Muri, degustacija vina u restoranu Terbotz

Ukupna vrijednost nagrade iznosi: 1.680,00 kn

3. nagrada:   2 x Jednodnevni izlet Međimurjem za 2 osobe 

 • ulaznica za zbirku Old timer Šardi, Selnica
 • ulaznice za jednodnevno kupanje Toplice Sv. Martin
 • ručak u restoranu Međimurski dvori Lopatinec

Ukupna vrijednost nagrade iznosi:  660,00 kn


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 5.952,00 kn

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Gost/ turisti tj. učesnik nagradne igre   ima pravo na dobivanje nagradnog kupona nakon realizirane jednokratne potrošnje u visini od 250,00 kuna kod nekog od partnera kampanje „Međimurje daje više“ (popis objavljen na www.visitmedimurje.com/dajevise).Gost/turist tj. učesnik nagradne igre  obvezan je na poleđinu  kupona upisati tražene podatke: ime i prezime, kontakt telefon, kontakt e-mail.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE TE IZVLAČENJA NAGRADA

 1.   Turistička zajednice Međimurske županije  prikuplja popunjene  kupone od svih partnera kampanje „Međimurje daje više“ kod kojih su gosti/turisti tj. učesnici nagradne igre  realizirali  nagradne kupone.  U nagradno  izvlačenje ulaze kuponi koji su popunjeni s traženim podacima.  Svi prikupljeni kuponi stavljaju se u „bubanj“ za izvlačenje iz kojeg će nagrade izvući  rukom  „naslijepo“ tijekom javnog izvlačenja u Toplicama Sveti Martin uz direktni radio prijenos i prisustvo javnih medija.

2.     Izvlačenje dobitnika održati će se do kraja mjeseca rujna.

3.     Izvlačenje dobitnika održati će se uz prisustvo tročlane komisije, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

4.     Redoslijed izvlačenja dobitnika bit će od nagrada veće vrijednosti prema nagradama manje vrijednosti. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

5.     Rezultati će biti objavljeni na www.visitmedimurje.com u roku od 5 radnih dana od izvlačenja.

 

 

ROK ZA PODIZANJE NAGRADA: 30 dana od dana objave rezultata.  Rok za iskorištenje vouchera do 30.12.2020.

 


PREUZIMANJE NAGRADE:

 1.   Obavijest o dobitku i nagradni vaučeri biti će dobitnicima poslani  putem e-maila, a dodatno će ih se obavijestiti putem telefonskog poziva.

2.   Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

 


PREKID, OTKAZ ILI STAVLJANJA U STANJE MIROVANJA NAGRADNE IGRE:

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći ili ukoliko se do 15.9.2020.  prikupi manje od 1.000  realiziranih kupona.


 

NAČIN IZVLAČENJA NAGRADA AKO SE U NAGRADNU IGRU UKLJUČI MANJE SUDIONIKA OD BROJA NAGRADA KOJE SU PREDVIĐENE NAGRADNIM FONDOM:

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)

 


NADLEŽNOST OPĆINSKOG SUDA U SLUČAJU SPORA IZMEĐU PRIREĐIVAČA I SUDIONIKA  NAGRADNE IGRE: Općinski sud u Čakovcu.PRAVILA PRIVATNOSTI:

1.   Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

2.   Svaki sudionik prijavljuje se imenom, prezimenom, brojem telefona, emailom.  Ime i prezime i adresa moraju biti isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu sudionika.

3.   Ako ste izabrani kao dobitnik ove nagradne igre, Priređivač kao voditelj obrade osobnih podataka ima legitimni interes da Vaše ime i prezime objavi na internetskim stranicama kampanje „Međimurje daje više“u svrhu obavještavanja ostalih sudionika promotivnog natječaja o izabranom dobitniku.

 


Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/241

URBROJ: 513-07-21-01-20-2                                            

17. lipnja 2020.

Dobitnici nagradne igre „Međimurje daje više!“

1. nagrada: Tjedan dana odmora u Međimurju za 2 osobe
VEDRAN JURAČ
2. nagrada: Vikend odmor u Međimurju za 2 osobe
HELENA STRSOGLAVEC
ROMANA  SEKULIĆ ŠPREM
3. nagrada: Jednodnevni izlet Međimurjem za 2 osobe
JOŽE ZEP
GORAN JOZIĆ
Poklon bonovi
Terme Sveti Martin
Otvori kartu