Bogatstvo tradicije - LifeClass - Sveti Martin
Русский

Bogatstvo tradicije

Pri spomenu imena Međimurje, malo tko od nas ne pomisli na njenu bogatu i dugu tradiciju. Brojne udruge i institucije desetljećima se brinu da tradicija ne izumre, a to se može i vidjeti ako posjetite primjerice Mlin na rijeci Muri ili jedan od tradicijskih obrta koji na tradicionalni način i danas proizvode razne lončarije, čizme, pletene proizvode, čipku, cekere, licitarska srca ili ispiru zlato na rijeci Dravi. 

Uz dodirljivu i vidljivu baštu, tu je svakako i ona nematerijalna baština, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Prvenstveno to su glazba i ples, no i brojne legende kao što je legenda o međimurskom pozoju.

    Primjer tradicionalne arhitekture

    Arhitektura u Međimurju nekad se je uvelike razlikovala od arhitekture danas. Kuće su bile zidane od blata, a kroz je bio izrađen od slame. U Međimurju ima još nekoliko kućica, a jedna od poznatijih je ona u Kapelščaku i ona Jurovčaku. 

    Prvo naftno polje na svijetu

    U Peklenici je 1856. počelo raditi prvo naftno polje na svijetu, a već dvije godine kasnije ovdje je izdana i prva koncesija za vađenje nafte na svijetu.